Termin główny 

Egzamin maturalny w 2024 r. zostanie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych.

Szczegółowe wymagania egzaminacyjne

znajdziesz Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z czerwca 2022 roku.

Sprawdź

Egzaminy z poszczególnych przedmiotów w terminie głównym odbędą się zgodnie z harmonogramem CKE w dniach od 7 do 24 maja 2024 roku. Ustne egzaminy maturalne będą przeprowadzone w następujących terminach: 11, 13–16 i 20–25 maja 2024

Część ustna egzaminu maturalnego

od 11 do 16 maja 
(z wyjątkiem 12.05) oraz 
od 20 do 25 maja

język polski

języki mniejszości narodowych

języki obce nowożytne

język łemkowski

język kaszubski

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych. 

Część pisemna egzaminu maturalnego

Maj

Godzina 9:00

Godzina 14:00

7wtorekjęzyk polski – pp*
8środamatematyka – ppjęzyk kaszubski – pr*
język łaciński – pr
kultura antyczna – pr
9czwartekjęzyk angielski – ppjęzyk francuski – pp
język hiszpański – pp
język niemiecki – pp
język rosyjski – pp
język włoski – pp
10piątekwiedza o społeczeństwie – prjęzyk niemiecki – pr
język niemiecki -dj*
13poniedziałekjęzyk angielski – pr
język angielski – dj
filozofia – pr
14wtorekbiologia – prjęzyk rosyjski – pr
język rosyjski – dj
15środamatematyka – prjęzyk francuski – pr
język francuski – dj
16czwartekchemia – prhistoria muzyki – pr
17piątekgeografia – prjęzyk mniejszości narodowych – pp
20poniedziałekjęzyk polski – prjęzyk mniejszości narodowych – pr
21wtorekhistoria – prjęzyk hiszpański – pr
język hiszpański – dj
22środainformatyka – prhistoria sztuki – pr
23czwartekfizyka – prjęzyk włoski – pr
język włoski -dj
24piątekgodz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów
szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pp)** 
godz. 10:35 – geografia w języku obcym dla absolwentów
szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)** 
godz. 12:10 – chemia w języku obcym dla absolwentów
szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)** 
godz. 13:45 – fizyka w języku obcym dla absolwentów
szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)** 
godz. 15:20 – biologia w języku obcym dla absolwentów
szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)** 
godz. 16:55 – historia w języku obcym dla absolwentów
szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)** 
* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny 
** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych. 

Termin dodatkowy 

Harmonogram egzaminów przeprowadzanych w terminie dodatkowym wygląda następująco. 

Część ustna egzaminu maturalnego

10-12 czerwca

język polski

języki mniejszości narodowych

języki obce nowożytne

język łemkowski

język kaszubski

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych. 

Cześć pisemna egzaminu maturalnego

Czerwiec

Godzina 9:00

Godzina 14:00

3poniedziałekjęzyk polski – pp**
4wtorekmatematyka – ppjęzyk niemiecki – pr
język niemiecki – dj*
5środajęzyk angielski – pp
język francuski – pp
język hiszpański – pp
język niemiecki – pp
język rosyjski – pp
język włoski – pp
filozofia – pr
język łaciński i kultura antyczna – pr
historia muzyki – pr
6czwartekbiologia – prjęzyk angielski – pr
język angielski – dj
7piątekwiedza o społeczeństwie – prjęzyk francuski – pr
język francuski – dj
10poniedziałekchemia – prhistoria muzyki – pr
11wtorekmatematyka – prhistoria – pr
12środageografia – prjęzyk rosyjski – pr
język rosyjski – dj
13czwartekfizyka – prjęzyk hiszpański – pr
język hiszpański – dj
15piątekinformatyka – prjęzyk polski – pr
język kaszubski – pr
język łemkowski – pr
zadania w języku obcym***
17poniedziałekjęzyk mniejszości narodowych – ppjęzyk mniejszości narodowych – pr
język włoski – pr
język włoski – dj
* Informacja o miejscach przeprowadzania egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2024 r. 
** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny 
*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych. 

Termin poprawkowy 

Uczniowie, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej, mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego. Harmonogram wygląda następująco:

Część pisemna 20 sierpnia 2024 r. 
godz. 9:00 
Część ustna 
(język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne)  
21 sierpnia 2024 r. 

Jaki wynik trzeba osiągnąć, by zdać maturę? 

Aby otrzymać świadectwo maturalne, należy: 

  • uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej, 
  • uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej (w tym z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym), 
  • przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu określony próg ‎zaliczenia nie jest).‎ 

Kiedy będą wyniki matury? 

O wynikach egzaminu maturalnego abiturienci dowiedzą się 9 lipca 2024. Wyniki będą ogłoszone online. Dla osób, które poprawiają maturę w sierpniu, wyniki będą dostępne 10 września 2024 roku.

Kiedy są próbne matury? 

CKE udostępnia tzw. arkusze diagnostyczne w grudniu. Szkoły organizują z reguły corocznie egzaminy próbne, wykorzystując arkusze przygotowane zarówno przez CKE, jak i różnych wydawców edukacyjnych. Harmonogramy próbnych egzaminów maturalnych są ustalane przez dyrektorów szkół. 

Najnowsze wpisy

Popularne wpisy