Egzamin ósmoklasisty dla większości uczniów jest pierwszym w życiu egzaminem, do którego przystępują. Bardzo ważne jest, aby mogli się do niego dobrze przygotować. Co prawda, każdy z nich rozpoczął ten długi proces już w momencie rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, ale to klasa ósma jest ostatnim, najbardziej intensywnym etapem przygotowania do egzaminu. 

Jedno jest pewne – solidne przygotowanie ułatwia spokojne przetrwanie czasu egzaminacyjnego.

Oto dziesięć praktycznych zasad, które mogą pomóc w solidnym, kompleksowym i jednocześnie w miarę bezstresowym przygotowaniu się do egzaminu ósmoklasisty.

Opracuj plan działania

Stworzenie szczegółowego planu powtórek w dużym stopniu ułatwi Ci przygotowanie się do egzaminu ósmoklasisty. Zrób wykaz zagadnień, które trzeba powtórzyć. Możesz to zrobić,  opierając się na wymaganiach egzaminacyjnych dostępnych m.in. na stronie internetowej CKE lub na podstawie podręczników szkolnych. Zweryfikuj czas, który pozostał do egzaminu, i podziel materiał na mniejsze partie. Zaplanuj systematyczne powtórki. Spróbuj wygospodarować na nie czas w każdym dniu. Znacznie lepsze efekty osiągniesz dzięki krótkotrwałym, lecz częstym i systematycznym powtórkom. Zbyt długie ślęczenie nad książkami nie gwarantuje uzyskania najlepszych efektów.

Powtarzaj działami

Ważne jest logiczne uporządkowanie powtarzanych treści. Najlepiej byłoby powtarzać je zgodnie z kolejnością działów. Pomocna może tutaj okazać się podstawa programowa z danego przedmiotu. Wytycza ona pewien porządek realizacji treści. Pomocne będą również podręczniki z kolejnych klas lub materiały opracowane specjalnie na potrzeby powtórek do egzaminów.

Powtarzaj treści, które mogą być na egzaminie

Nie wszystkie zagadnienia, które były realizowane w szkole, mogą pojawić się na egzaminie ósmoklasisty. W związku z wybuchem pandemii koronawirusa, czego konsekwencją było zdalne nauczanie, postanowiono zrezygnować ze sprawdzania na egzaminie ósmoklasisty niektórych zagadnień zapisanych w podstawie programowej. W tym celu powstały wymagania egzaminacyjne. Zawierają one wiadomości i umiejętności wybrane z podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów, które mogą być sprawdzane na egzaminie.

Korzystaj z gotowych materiałów

Obecnie dostępnych jest wiele materiałów ułatwiających powtórki do egzaminu. Są to m.in. repetytoria czy propozycje arkuszy egzaminacyjnych. Być może nauczyciele poszczególnych przedmiotów polecili jakieś publikacje. Układ treści w repetytoriach znacznie ułatwi zorganizowanie powtórek. Są tam zazwyczaj przypomniane istotne zagadnienia teoretyczne oraz przykładowe zadania z rozwiązaniami. 

Szukaj informacji w internecie

Warto również szukać informacji, dotyczących zarówno samego egzaminu, jak również zadań egzaminacyjnych i ich rozwiązań, w internecie. Ważne jednak, aby pochodziły one z wiarygodnych stron internetowych. Można na nich znaleźć odpowiedzi na różne pytania stawiane przez ósmoklasistów podczas przygotowywania się do egzaminu,  a także propozycje zadań egzaminacyjnych z różnych przedmiotów. Dostęp do niektórych stron edukacyjnych jest płatny, ale nie do wszystkich.

Stopniuj trudność powtarzanych zagadnień

Rozpoczynając powtarzanie wiadomości z danego działu, warto rozpocząć od tych, które są dla nas łatwiejsze. Sukcesywne zwiększanie stopnia trudności analizowanych zagadnień sprawi, że znacznie łatwiej będzie zmierzyć się z trudniejszymi zadaniami. Rozpoczęcie powtórek od trudniejszych treści może niepotrzebnie zniechęcić Cię do dalszego działania.

Twórz fiszki

W celu łatwiejszego zapamiętania powtarzanych treści wykonuj krótkie notatki w formie fiszek. Pomagają one znacznie szybciej zapamiętać różnego rodzaju informacje dotyczące zarówno języka polskiego, matematyki, jak i języka obcego. Można na nich zamieścić konieczne do zapamiętania zagadnienia związane z lekturami, wzory matematyczne czy tłumaczenie słówek z języka obcego.

Twórz graficzne podsumowania

Większe partie materiału można przedstawiać w formie graficznej. Na przykład w formie skecznotek lub map myśli. Doskonale sprawdzają się one jako forma podsumowania informacji zarówno z powtarzanych działów, lektur, jak i innych zagadnień.

Rozwiązuj testy egzaminacyjne

Na różnych etapach powtórek warto sięgnąć do gotowych i sprawdzonych materiałów egzaminacyjnych. Przede wszystkim dostępne są arkusze egzaminacyjne CKE z poprzednich lat. Rozwiązywanie tych arkuszy pozwala zapoznać się z zadaniami egzaminacyjnymi i oswoić z samą formą egzaminu. Podczas ich rozwiązywania warto spróbować zmierzyć się z czasem, który będzie określony na egzaminie. Umiejętne gospodarowanie czasem jest bardzo ważnym elementem przygotowania do egzaminu.

Sięgaj po pomoc doświadczonych osób

Na każdym etapie powtórek warto sięgać po pomoc doświadczonych osób – rodziców i nauczycieli. Zapewne odpowiedzą oni na wiele pytań nurtujących ósmoklasistów, pomogą w dotarciu do poszukiwanych informacji, a nawet ułatwią zrozumienie trudniejszych zagadnień. Czasami nie warto marnować czasu na samodzielne szukanie odpowiedzi na nurtujące nas pytania.

Najnowsze wpisy

Popularne wpisy