Jest 9.00, wtorek, 14 maja 2024 roku. Na twojej ławce leży tylko długopis z czarnym tuszem, a ty wraz z innymi ósmoklasistami czekasz na arkusz egzaminacyjny z języka polskiego. Za chwilę rozpocznie się pierwszy z egzaminów stanowiących podsumowanie nauki w szkole podstawowej.  

Z czego składa się egzamin ósmoklasisty z polskiego? 

Egzamin ósmoklasisty ma formę pisemną. Każdy zdający otrzymuje arkusz z zadaniami, na którym umieszcza kod szkoły i swój numer PESEL. Rozwiązania są później oceniane przez zespoły egzaminatorów.  

W arkuszu egzaminacyjnym można wydzielić dwie części: 

Część pierwszaCzęść druga
Dwa teksty o różnym charakterze
(literacki i nieliteracki, o łącznej
długości do 1000 słów) i ok. 20 powiązanych z nimi zadań. W tej części arkusza często pojawiają się też zadania odnoszące
się do innych tekstów (np. definicji słownikowych) oraz dzieł plastycznych, takich jak fotografia, grafika, plakat.
Dwa tematy wypracowań, z których zdający
musi wybrać jeden i napisać pracę o długości
co najmniej 200 słów.  

Może się zdecydować na tekst o charakterze argumentacyjnym (rozprawka) bądź twórczym (opowiadanie twórcze).  

Wypracowanie wymaga odwołania
się do wskazanej w temacie lub
wybranej przez ucznia lektury obowiązkowej,
a niekiedy także do innego utworu.
25 punktów20 punktów

Jak widać, za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń może uzyskać 45 punktów. Ma na to 120 minut oraz dodatkowe 5 minut na sprawdzenie, czy poprawnie zaznaczył odpowiedzi na karcie dołączonej do arkusza.  

Co może być na egzaminie ósmoklasisty z polskiego 2024? 

Trudno z wyprzedzeniem wyrokować, jakie teksty i zadania pojawią się na tegorocznym egzaminie – do momentu jego rozpoczęcia arkusz jest objęty tajemnicą. Mimo to możemy o nim całkiem sporo powiedzieć. 

W aneksie do informatora

dostępna jest lista lektur i wymagania egzaminacyjne, do których będą się odnosiły zadania

Sprawdź

Wiemy również, jakie typy zadań znajdą się w arkuszu. Będą wśród nich zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. W tych pierwszych trzeba wybrać poprawną odpowiedź spośród kilku podanych możliwości. Takie zadania są uważane za nieco łatwiejsze – nawet jeśli się nie ma pewności, można zaryzykować i zaznaczyć jedną z propozycji. Zadania otwarte wymagają samodzielnego sformułowania krótszej bądź dłuższej odpowiedzi. W ten sposób sprawdza się wiele umiejętności: formułowania wniosków, argumentowania, a przede wszystkim tworzenia różnych tekstów, takich jak na przykład zaproszenie lub ogłoszenie. Warto dodać, że w pierwszej części arkusza ok. 50% punktów można zdobyć właśnie za zadania otwarte. Do takich zadań zaliczamy oczywiście także polecenie z części drugiej, które wymaga napisania wypracowania. 

W przypadku tej dłuższej pracy również nie możemy odpowiedzieć na pytanie: „Jakie tematy będą na egzaminie z polskiego 2024?”. Wiadomo jedynie, że na pewno trzeba będzie napisać rozprawkę albo opowiadanie twórcze.

Co trzeba powtórzyć do egzaminu ósmoklasisty z polskiego 2024? 

Najbezpieczniej byłoby uznać, że należy sobie przypomnieć wszystko, co zostało wskazane w wymaganiach egzaminacyjnych – także w tym roku okrojonych w stosunku do podstawy programowej. Z analizy wcześniejszych arkuszy wynika, że na pewno trzeba solidnie powtórzyć lektury obowiązkowe. Ich fragmenty są często wykorzystywane jako tekst literacki w pierwszej części arkusza – w poprzednich latach na egzaminie pojawiły się wiązki zadań dotyczące fragmentów Balladyny, Zemsty, Pana Tadeusza, Quo vadis, Małego Księcia. Także niektóre zagadnienia z nauki o języku pojawiają się częściej, na przykład części mowy, zasady ortografii i interpunkcji.

Do rozwiązania części zadań w arkuszu trudno się wcześniej przygotować, bo mogą dotyczyć nieznanego uczniowi tekstu, na przykład naukowego, popularnonaukowego albo publicystycznego. Nieoceniona jest wtedy umiejętność uważnej lektury i dostrzegania związków między informacjami – potrzebna także przy czytaniu wszystkich poleceń oraz dodatkowych informacji znajdujących się w arkuszu. Chodzi przecież o to, aby na egzaminie zdobyć jak najwięcej punktów…

Najnowsze wpisy

Popularne wpisy