Ile trwa egzamin pisemny z języka angielskiego?

Egzamin maturalny z każdego języka obcego nowożytnego składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Czas trwania jest określony jedynie w przypadku egzaminu pisemnego. 

ArkuszCzas trwania
Poziom podstawowy120 min
Poziom rozszerzony 150 min
Poziom dwujęzyczny 180 min

Aby zdać egzamin z języka angielskiego, należy uzyskać przynajmniej 30% punktów zarówno w ustnej, jak i pisemnej części egzaminu. 

Ile trwa egzamin ustny z języka angielskiego?

Czas trwania egzaminu ustnego, którego poziomu nie określa się, zależy od m.in. od umiejętności zdającego i zazwyczaj wynosi do kilkunastu minut. Zestawy zawierają informacje o maksymalnym czasie trwania poszczególnych części egzaminu. 

Zadanie Czas trwania Punktacja 
Rozmowa wstępna ok. 2 min— 
Rozmowa z odgrywaniem roli  3 minmax. 6 p. za sprawność komunikacyjną 
Opis ilustracji i odpowiedź na trzy pytania 4 minmax. 6 p. za sprawność komunikacyjną 
Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania 5 minmax. 6 p. za sprawność komunikacyjną 

oraz dodatkowo:

  • max. 4 p. za zakres środków leksykalno-gramatycznych  
  • max. 4 p. za poprawność środków leksykalno-gramatycznych   
  • max. 2 p. za wymowę 
  • max. 2 p. za płynność wypowiedzi    

razem max. 30 punktów.

Ile trwa egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym? 

Egzamin pisemny w 2024 r. będzie trwać 120 minut i rozpocznie się od zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu, które wszyscy uczniowie rozwiązują w tym samym czasie. Po zakończeniu tej części na pozostałe zadania zostanie ok. 95 minut. Od ciebie zależy, w jakiej kolejności będziesz wykonywać pozostałe zadania. 

Część egzaminuCzas trwaniaOpisPunktacja
Rozumienie ze słuchuok. 25 min.
Tylko zadania zamknięte, np.: prawda/fałsz, wielokrotny wybór, dobieranie
15
(25% w wyniku sumarycznym)
Rozumienie tekstów pisanychCzęści 2-4 trwają łącznie ok. 95 min
Zadania zamknięte, np.: wielokrotny wybór, dobieranie
Zadania otwarte, np.: zdania/tekst z lukami, odpowiedzi na pytania
20
(33% w wyniku sumarycznym)
Znajomość środków językowychCzęści 2-4 trwają łącznie ok. 95 min
Zadania zamknięte: wielokrotny wybór
Zadania otwarte, np. zadanie z lukami, transformacje, słowotwórstwo, tłumaczenia, gramatykalizacja, set leksykalny
13
(22% w wyniku sumarycznym)
Wypowiedź pisemnaCzęści 2-4 trwają łącznie ok. 95 min
Zadanie bez opcji wyboru, tekst użytkowy z elementami np. opisu, relacjonowania, uzasadniania opinii, w tym przedstawiania zalet i wad różnych rozwiązań
12
(20% w wyniku sumarycznym)

Ile trwa egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym?

Egzamin pisemny w 2024 r. będzie trwać 150 minut i rozpocznie się od zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu, które wszyscy uczniowie rozwiązują w tym samym czasie. Po zakończeniu tej części na pozostałe zadania zostaną ok. 2 godziny. Od ciebie zależy, w jakiej kolejności będziesz wykonywać pozostałe zadania.

Część egzaminuCzas trwaniaOpisPunktacja
Rozumienie ze słuchuok. 30 minZadania zamknięte, np.: prawda/fałsz, wielokrotny wybór, dobieranie
Zadania otwarte, np.: zdania/tekst z lukami, odpowiedzi na pytania
15
(25% w wyniku sumarycznym)
Rozumienie tekstów pisanychCzęści 2-4 trwają łącznie ok. 120 minZadania zamknięte, np.: wielokrotny wybór, dobieranie
Zadania otwarte, np.: zdania/tekst z lukami, odpowiedzi na pytania
18
(30% w wyniku sumarycznym)
Znajomość środków językowychCzęści 2-4 trwają łącznie ok. 120 minZadania zamknięte: wielokrotny wybór
Zadania otwarte, np. zadanie z lukami, transformacje, słowotwórstwo, tłumaczenia, gramatykalizacja, set leksykalny
14
(23% w wyniku sumarycznym)
Wypowiedź pisemnaCzęści 2-4 trwają łącznie ok. 120 minZadanie z opcją tematu do wyboru, tekst argumentacyjny (list, rozprawka, artykuł publicystyczny) z elementami np. opisu, relacjonowania, sprawozdania, recenzji, pogłębionej argumentacji13
(22% w wyniku sumarycznym)

Najnowsze wpisy

Popularne wpisy