Zapisy zawarte w podstawie programowej nauczania historii, kładą szczególny akcent na pielęgnowanie u uczniów więzi z krajem ojczystym, budowanie u nich świadomości obywatelskiej, postawy szacunku i odpowiedzialności za własne państwo, utrwalanie poczucia godności i dumy narodowej. Istotne jest budzenie przekonania, że nie można budować przyszłości bez pamięci historycznej, bez kształtowania szacunku dla dziedzictwa narodowego oraz wyrabiania poczucia troski o pamiątki i zabytki historyczne. Zapraszamy do wypełnienia tych zapisów podstawy programowej poprzez realizację scenariuszy lekcji bazujących na historii Pałacu Saskiego, który wraz z przylegającym do niego pałacem Brühla oraz placem Piłsudskiego, nazywano w czasach Drugiej Rzeczypospolitej „Sercem Niepodległej”.Pałac Saski - Baner tytułowy z historycznym zdjęciem ogrodu pałacowego do specjalnego projektu edukacyjnego

film do scenariusza nr 8

Zachwycający spacer po Ogrodzie Saskim

Rejestracja dla Dyrektora

Jeśli chcesz się zarejestrować w serwisie wsipnet.pl - skontaktuj się z nami.

Infolinia: 801 220 555