Zmiany w podstawach programowych, na które jesteśmy gotowi

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło szereg propozycji zmian w polskich szkołach. Jedną z istotniejszych nowości będą okrojone i miejscami zmienione podstawy programowe wielu przedmiotów w klasach 4-8 szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych.
Projekty rozporządzeń zostaną upublicznione w kwietniu, a ich ostateczny kształt powinniśmy poznać w czerwcu 2024 r. WSiP monitoruje postępy prac MEN, a także przygotowuje się do udzielenia nauczycielom oraz uczniom wsparcia w dostosowaniu się do nowej szkolnej rzeczywistości.

Zapraszamy na BEZPŁATNE WEBINARIA „Zmiany w podstawie programowej w szkole podstawowej i szkołach ponadpodstawowych – cykl webinariów przedmiotowych”

okladki zgodnosc

Jak WSiP przygotowuje się do zmian w edukacji?

Jesteśmy partnerem i merytorycznym wsparciem podczas zmian projektowanych przez MEN.
 Dlatego zapewniamy, że jesteśmy przygotowani na wszystkie nowości, do których dostosujemy się nasze produkty i rozwiązania jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego 2024/25.

 • Nowe wersje podręczników

  Już dzisiaj pracujemy nad nowymi wersjami podręczników, w których czytelnie oznaczymy treści wykreślone z podstawy programowej lub zmienione. Dzięki temu już od pierwszej lekcji nauczyciele oraz uczniowie będą mieć pewność, że realizują program zgodny z aktualnymi wytycznymi MEN i podstawą programową 2024.

 • Wsparcie merytoryczne

  Z uwagi na to, że zmiany w podstawach programowych są wstępem do wielowymiarowej reformy systemu edukacji, to także w tym zakresie zobowiązujemy się do stałego monitorowania sytuacji i dostarczania produktów i rozwiązań odpowiadających aktualnym wymogom. 

oznaczenia
Bądź na bieżąco

Zmiany w podstawach programowych

Ze względu na planowaną w przyszłości kompleksową reformę programową proponowane obecnie zmiany polegają wyłącznie na ograniczeniu zakresu wymagań.
Wprowadziliśmy czytelne oznaczenia, które wskazują na wykreślone treści.

Zapraszamy na bezpłatne webinaria

Zmiany w podstawie programowej 2024

nauczycielka - zmiany_w_podstawach_programowcyh_ 2024__zmienione_podreczniki_wsip

Zapraszamy na bezpłatne webinaria „Zmiany w podstawie programowej w szkole podstawowej i szkołach ponadpodstawowych – cykl webinariów przedmiotowych”. Znani eksperci przybliżą i zinterpretują planowane zmiany. Podczas każdego ze spotkań dowiesz się m.in.:

 • dlaczego podstawa programowa ma zostać zmieniona?
 • jakie zmiany są planowane w podstawie programowej?
 • jak pracować w nowym roku szkolnym uwzględniając proponowane zmiany?
 • jakie zmiany zostaną wprowadzone w podręcznikach WSiP?

Przygotuj się do nowego roku szkolnego z WSiP! 

Czego dotyczą zmiany?

W najbliższych latach spodziewamy się nowości w takich zagadnieniach, jak m.in.:

 • Podstawa programowa
 • Wymagania egzaminacyjne
 • Zadawanie prac domowych
 • Kształt listy przedmiotów
nauczycielka - zmiany_w_podstawach_programowcyh_ 2024__zmienione_podreczniki_wsip

Korekty podstawy programowej

Od wielu lat nauczyciele, a także rodzice i uczniowie zwracają uwagę na obszerność treści i zbyt dużą liczbę wymagań podstaw programowych poszczególnych przedmiotów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom w tym zakresie, 
MEN przygotowało propozycje „okrojenia” podstaw programowych.
Ostateczny kształt nowych wymagań zostanie ogłoszony w czerwcu 2024 roku, ale już dzisiaj można spodziewać się, że podstawy programowe zostaną okrojone nawet o 20 proc.

egzamin zmiany_w_podstawach_programowcyh_ 2024__zmienione_podreczniki_wsip

Nowe wymagania egzaminacyjne

Zmiany w podstawach programowych przełożą się także na nowe wymagania egzaminacyjne w 2025 roku. Wykreślenie części zagadnień i wymagań, ograniczenie szczegółów czy przesunięcie wybranych treści z poziomu podstawowego do rozszerzonego znajdzie swoje odzwierciedlenie w arkuszach egzaminacyjnych. Jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego 2024/25 mają zostać opublikowane zmienione informatory CKE.

nauka

Zmiany w pracach domowych

MEN ogłosiło już nowe wytyczne w zakresie prac domowych, a zmiany weszły w życie 1 kwietnia 2024 roku. Co ważne, dotyczą one tylko szkół podstawowych:

 • w klasach 1-3 nauczyciele nie zadają prac domowych, z wyjątkiem ćwiczeń usprawniających motorykę małą, które będą obowiązkowe;
 • w klasach 4-8 prace domowe mogą być zadawane, ale ich odrobienie nie jest obowiązkowe i nie może być oceniane (nauczyciel natomiast powinien przekazać uczniowi informację zwrotną na temat przygotowanego rozwiązania).

Nie oznacza to jednak, że uczniowie nie mają obowiązku przygotowywania się w domu do kolejnych lekcji. Nadal powinni oni przygotowywać się do sprawdzianów, powtarzać zdobyte informacje, ćwiczyć i doskonalić nabyte umiejętności, czytać lektury oraz uczyć się nowych słów w poznawanych językach obcych.

klasa

Zmiany na liście przedmiotów

Zmiany będą dotyczyć także listy przedmiotów nauczanych w szkołach. Od września 2025 roku zostanie wprowadzona edukacja obywatelska, a w związku z tym przedmiot historia i teraźniejszość (HiT) będzie stopniowo wycofywany ze szkoły ponadpodstawowej. Także od września 2025 roku w szkołach pojawić się kolejny nowy przedmiot – edukacja zdrowotna.

Wraz z zakończeniem prac nad podstawami programowymi nowych przedmiotów, WSiP podejmie działania mające na celu dostosowanie swojej oferty do nowych wymagań.

Zobacz nasze nowości

Poznaj naszą ofertę wydawniczą

Liceum i technikum

 • Oblicza epok - Nowa Edycja
  polski

  Nowa edycja podręczników w sposób przejrzysty i czytelny prezentuje materiał z minionych epok i współczesności. Cykl został wzbogacony o dodatkowe elementy – np. tworzenie wypowiedzi argumentacyjnej czy notatki syntetyzującej. Publikacje doskonale przygotowują zarówno do odpowiedzi na pytania zamknięte, jak i do samodzielnego formułowania wypowiedzi pisemnych, wymaganych na maturze. 

  W podręcznikach znajdują się także testy historycznoliterackie z zadaniami typu maturalnego, pozwalające uczniom powtórzyć materiał i przyzwyczaić się do takiej formy sprawdzania wiedzy.

  Sprawdź ->

 • Fizyka - Nowa edycja
  fizyka

  Treści nawiązują do sytuacji i zjawisk z życia codziennego, co sprawia, że nauka jest bliższa uczniom. Podręcznik charakteryzuje się przystępnym językiem, a zastosowane elementy graficzne czynią go przyjaznym dla uczniów o zróżnicowanym poziomie wiedzy oraz umiejętności. 

  Sprawdź ->

 • Chemia - Nowa edycja
  chemia

  Seria Chemia. Nowa edycja do zakresu podstawowego wyróżnia się prostym i zrozumiałym dla uczniów przedstawieniem zagadnień oraz doświadczeń. Krótkie bloki tekstów ze śródtytułami w formie pytań wspierają uczniów w przyswajaniu materiału w odpowiednim tempie. 

  Sprawdź ->

 • Historia - Nowa edycja
  historia

  Nowa edycjapodręcznika jest zgodna ze zmianami w podstawie programowej i zostaławzbogacona onowe elementy. Umożliwia kształtowanie umiejętności niezbędnych namaturze już od1 klasy,dzięki zadaniom typu maturalnego, różnorodnym tekstom źródłowym i wskazówkom. 

  Pokażdym rozdzialeznajduje się obszerny blok poleceńopartych napracy zeźródłami lub materiałami stanowiącymi współczesne konteksty doproblemów historycznych.  Sekcja powtórzeniowa podziale tozbiór różnorodnychzadań typu maturalnegoorazpropozycją tematówwypowiedzi argumentacyjnych. 

  Sprawdź ->

 • Effekt Neu
  effekt

  Effekt Neu to wysoko ceniona przez nauczycieli seria podręczników do języka niemieckiego. Od pierwszych lekcji kładzie nacisk na rozwój umiejętności komunikacji, zawiera współczesne treści i słownictwo przydatne w życiu codziennym. Tematy i język podręcznika są świetnie dostosowane do zainteresowań nastolatków. 

  Zawiera nowe typy zadań maturalnych zgodnych z Informatorem o egzaminie maturalnym.

  Sprawdź -> 

 • Informatyka - Nowa edycja
  informatyka

  Podręczniki, które skłaniają do samodzielnego szukania rozwiązań i zachęcają do ciągłego rozwijania umiejętności pisania programów. 

  Publikacje obejmują naukę dwóch języków programowania Python i C++. W połączeniu z serwisem internetowym #Informatyka w praktyce pozwalają na doskonalenie umiejętności informatycznych. 

  Sprawdź -> 

 • Новый Kак раз
  kak

  Cykl Новый Kак раз zawiera atrakcyjne treści i słownictwo niezbędne do porozumiewania się w życiu codziennym. Tematyka i język podręczników odpowiadają zainteresowaniom współczesnych nastolatków. Cykl umożliwia przygotowanie uczniów do matury. 

  Sprawdź ->

 • polski

  Nowa edycja podręczników w sposób przejrzysty i czytelny prezentuje materiał z minionych epok i współczesności. Cykl został wzbogacony o dodatkowe elementy – np. tworzenie wypowiedzi argumentacyjnej czy notatki syntetyzującej. Publikacje doskonale przygotowują zarówno do odpowiedzi na pytania zamknięte, jak i do samodzielnego formułowania wypowiedzi pisemnych, wymaganych na maturze. 

  W podręcznikach znajdują się także testy historycznoliterackie z zadaniami typu maturalnego, pozwalające uczniom powtórzyć materiał i przyzwyczaić się do takiej formy sprawdzania wiedzy.

  Sprawdź ->

 • fizyka

  Treści nawiązują do sytuacji i zjawisk z życia codziennego, co sprawia, że nauka jest bliższa uczniom. Podręcznik charakteryzuje się przystępnym językiem, a zastosowane elementy graficzne czynią go przyjaznym dla uczniów o zróżnicowanym poziomie wiedzy oraz umiejętności. 

  Sprawdź ->

 • chemia

  Seria Chemia. Nowa edycja do zakresu podstawowego wyróżnia się prostym i zrozumiałym dla uczniów przedstawieniem zagadnień oraz doświadczeń. Krótkie bloki tekstów ze śródtytułami w formie pytań wspierają uczniów w przyswajaniu materiału w odpowiednim tempie. 

  Sprawdź ->

 • historia

  Nowa edycjapodręcznika jest zgodna ze zmianami w podstawie programowej i zostaławzbogacona onowe elementy. Umożliwia kształtowanie umiejętności niezbędnych namaturze już od1 klasy,dzięki zadaniom typu maturalnego, różnorodnym tekstom źródłowym i wskazówkom. 

  Pokażdym rozdzialeznajduje się obszerny blok poleceńopartych napracy zeźródłami lub materiałami stanowiącymi współczesne konteksty doproblemów historycznych.  Sekcja powtórzeniowa podziale tozbiór różnorodnychzadań typu maturalnegoorazpropozycją tematówwypowiedzi argumentacyjnych. 

  Sprawdź ->

 • effekt

  Effekt Neu to wysoko ceniona przez nauczycieli seria podręczników do języka niemieckiego. Od pierwszych lekcji kładzie nacisk na rozwój umiejętności komunikacji, zawiera współczesne treści i słownictwo przydatne w życiu codziennym. Tematy i język podręcznika są świetnie dostosowane do zainteresowań nastolatków. 

  Zawiera nowe typy zadań maturalnych zgodnych z Informatorem o egzaminie maturalnym.

  Sprawdź -> 

 • informatyka

  Podręczniki, które skłaniają do samodzielnego szukania rozwiązań i zachęcają do ciągłego rozwijania umiejętności pisania programów. 

  Publikacje obejmują naukę dwóch języków programowania Python i C++. W połączeniu z serwisem internetowym #Informatyka w praktyce pozwalają na doskonalenie umiejętności informatycznych. 

  Sprawdź -> 

 • kak

  Cykl Новый Kак раз zawiera atrakcyjne treści i słownictwo niezbędne do porozumiewania się w życiu codziennym. Tematyka i język podręczników odpowiadają zainteresowaniom współczesnych nastolatków. Cykl umożliwia przygotowanie uczniów do matury. 

  Sprawdź ->

Szkoła podstawowa

 • Biologia bez tajemnic
  biologia

  Przedstawia biologię w sposób nowoczesny i aktualny. Złożone zagadnienia są zilustrowane szczegółowo opisanymi zdjęciami lub równaniami graficznymi.

  Zmienia postrzeganie biologii, inspiruje do pogłębiania wiedzy, pokazuje praktyczne wykorzystanie wiadomości.

  Sprawdź ->

 • Geografia bez tajemnic
  geografia

  Nowoczesny podręcznik do geografii, zawierający zrozumiałe, aktualne i angażujące treści. Dzięki uwzględnieniu zagadnień z obszaru geografii regionalnej jest jeszcze bardziej bliski uczniom.

  Podręcznik powstał w oparciu o aktualną podstawę programową, zawiera duże, czytelne mapy oraz ilustracje i uwzględnia wymagania edukacji włączającej.

  Sprawdź ->

 • Chemia bez tajemnic
  chemia

  Odkryj chemię ze swoimi uczniami, zobaczcie ją w życiu codziennym oraz sprawdźcie, czym rządzą się prawa i reakcje chemiczne.

  Doświadczenia chemiczne, ich planowanie i przeprowadzanie, pozwolą zagłębić się w świat chemii.

  Sprawdź ->

 • Sposób na fizyką
  fizyka

  Obala mit, że fizyka jest przedmiotem trudnym. Nawet najbardziej skomplikowane treści są omówione prostym i obrazowym językiem.

  Propozycje zróżnicowanych doświadczeń, do wykonania w szkole lub w domu, pomagają współczesnemu uczniowi poznać i zrozumieć prawa fizyki.

  Sprawdź ->

 • Matematyka w punkt
  matematyka

  Motywuje do nauki i wspiera uczniów w zdobywaniu wiedzy, pokazując użyteczność matematyki w codziennym życiu.

  Podręczniki mają spójną koncepcję od klasy 4 do 8, bazującą na procesie indywidualnego zaangażowania uczniów. Cykl wyróżnia się nowoczesnym i czytelnym układem treści, różnorodnością przykładów rozpisanych krok po kroku oraz dużą liczbą zadań o różnym stopniu trudności.

  Sprawdź ->

 • Poznajemy przyrodę
  przyroda

  Nowy cykl pozwala na poznawanie przyrody w sposób odkrywczy i indywidualny.

  Kompleksowo i równomiernie opracowane treści biologiczne i geograficzne, rzetelnie wytłumaczone zagadnienia, wzbogacone zasobami zdjęciowymi oraz graficznymi, pozwalają na pełne omówienie wszystkich zjawisk przyrodniczych.

  Sprawdź ->

 • Natürlich auf Deutsch!
  niemiecki

  Połączenie sprawdzonych metod nauczania z innowacyjnymi trendami w dydaktyce, tematyka bliska współczesnym nastolatkom, różnorodne zadania i atrakcyjna szata graficzna.

  Poznaj wszystkie zalety nowego cyklu do języka niemieckiego – Natürlich auf Deutsch!

  Sprawdź ->

   

 • Zamieńmy słowo
  zamienmy slowo

  Nowa oferta do języka polskiego, która wyróżnia się spójną koncepcją, funkcjonalną formą, innowacyjnym przekazem, uwzględniającym potrzeby poznawcze współczesnego ucznia. 

  Koncepcja cyklu została oparta na wartościach – każdy rozdział prezentuje inną wartość, która jest powiązana z treściami oraz tekstami literackimi realizowanymi na poszczególnych lekcjach. Na końcu każdego podręcznika jest wydzielony Lekturownik, który pozwala nauczycielowi na elastyczność i omawianie lektur w dogodnym czasie. 

  Sprawdź ->

 • biologia

  Przedstawia biologię w sposób nowoczesny i aktualny. Złożone zagadnienia są zilustrowane szczegółowo opisanymi zdjęciami lub równaniami graficznymi.

  Zmienia postrzeganie biologii, inspiruje do pogłębiania wiedzy, pokazuje praktyczne wykorzystanie wiadomości.

  Sprawdź ->

 • geografia

  Nowoczesny podręcznik do geografii, zawierający zrozumiałe, aktualne i angażujące treści. Dzięki uwzględnieniu zagadnień z obszaru geografii regionalnej jest jeszcze bardziej bliski uczniom.

  Podręcznik powstał w oparciu o aktualną podstawę programową, zawiera duże, czytelne mapy oraz ilustracje i uwzględnia wymagania edukacji włączającej.

  Sprawdź ->

 • chemia

  Odkryj chemię ze swoimi uczniami, zobaczcie ją w życiu codziennym oraz sprawdźcie, czym rządzą się prawa i reakcje chemiczne.

  Doświadczenia chemiczne, ich planowanie i przeprowadzanie, pozwolą zagłębić się w świat chemii.

  Sprawdź ->

 • fizyka

  Obala mit, że fizyka jest przedmiotem trudnym. Nawet najbardziej skomplikowane treści są omówione prostym i obrazowym językiem.

  Propozycje zróżnicowanych doświadczeń, do wykonania w szkole lub w domu, pomagają współczesnemu uczniowi poznać i zrozumieć prawa fizyki.

  Sprawdź ->

 • matematyka

  Motywuje do nauki i wspiera uczniów w zdobywaniu wiedzy, pokazując użyteczność matematyki w codziennym życiu.

  Podręczniki mają spójną koncepcję od klasy 4 do 8, bazującą na procesie indywidualnego zaangażowania uczniów. Cykl wyróżnia się nowoczesnym i czytelnym układem treści, różnorodnością przykładów rozpisanych krok po kroku oraz dużą liczbą zadań o różnym stopniu trudności.

  Sprawdź ->

 • przyroda

  Nowy cykl pozwala na poznawanie przyrody w sposób odkrywczy i indywidualny.

  Kompleksowo i równomiernie opracowane treści biologiczne i geograficzne, rzetelnie wytłumaczone zagadnienia, wzbogacone zasobami zdjęciowymi oraz graficznymi, pozwalają na pełne omówienie wszystkich zjawisk przyrodniczych.

  Sprawdź ->

 • niemiecki

  Połączenie sprawdzonych metod nauczania z innowacyjnymi trendami w dydaktyce, tematyka bliska współczesnym nastolatkom, różnorodne zadania i atrakcyjna szata graficzna.

  Poznaj wszystkie zalety nowego cyklu do języka niemieckiego – Natürlich auf Deutsch!

  Sprawdź ->

   

 • zamienmy slowo

  Nowa oferta do języka polskiego, która wyróżnia się spójną koncepcją, funkcjonalną formą, innowacyjnym przekazem, uwzględniającym potrzeby poznawcze współczesnego ucznia. 

  Koncepcja cyklu została oparta na wartościach – każdy rozdział prezentuje inną wartość, która jest powiązana z treściami oraz tekstami literackimi realizowanymi na poszczególnych lekcjach. Na końcu każdego podręcznika jest wydzielony Lekturownik, który pozwala nauczycielowi na elastyczność i omawianie lektur w dogodnym czasie. 

  Sprawdź ->

To ważne!

Harmonogram bezpłantych webinariów.

Szkoła podstawowa

 • Geografia – Anna Romańska

  20.05 (poniedziałek), godz. 18.00

  anna romanska

  Nauczycielka geografii i przyrody w SP nr 130 w Łodzi. Pani Anna prowadziła projekty edukacyjne finansowane przez UE oraz projekty rządowe np. „Cyfrowa szkoła”. Jest autorką scenariuszy lekcji (Fundacja Orange, Ministerstwo Środowiska) i filmów („Mała Akademia BBC”) i aktywnie dzieli się swoją wiedzą na różnych profilach o charakterze edukacyjnym w social mediach. W swojej karierze miała okazję opracowywać materiały do lekcji z wykorzystaniem technologii VR. Pani Anna będzie również główną autorką nowego podręcznika WSiP do geografii w klasie 5, co pomoże zbudować płynne przejście pomiędzy przyrodą w klasie 4, a geografią w klasie 5.

 • Biologia - Olivia Dycewicz

  20.05 (poniedziałek), godz. 18.30

  olivia dycewicz

  Nauczycielka biologii w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej ATUT Fundacji Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu. Pracuje w programie International Baccalaureate Middle Years Programme. Członkini grupy Superbelfrzy RP. Doradca metodyczny we Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Tworzy i publikuje własne pomoce dydaktyczne, modele, gry, rozbudowane formy gamifikacji, scenariusze teatralne i projekty, mające ułatwić naukę biologii. Uczestniczka i prelegentka wielu konferencji naukowych dotyczących dydaktyki i nauczania. Prowadzi fanpage „Mistrz”

 • Chemia - Aleksandra Kwiek

  20.05 (poniedziałek), godz. 19.00

  Aleksandra Kwiek

  Pracownik inżynieryjno-techniczny na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego / Zespół Laboratoriów Dydaktycznych, autorka podręcznika metodycznego dla nauczycieli Chemia kl. 7 (MAC).

 • Fizyka – Grzegorz Wojewoda

  20.05 (poniedziałek), godz. 19.30

  Grzegorz Wojewoda

  Nauczyciel dyplomowany, od ponad 30 lat pracujący w bydgoskich liceach, gimnazjach, technikum oraz szkole zawodowej. Jest egzaminatorem maturalnym, przewodniczącym zespołu egzaminatorów, był przez wiele lat doradcą metodycznym dla nauczycieli fizyki. Współpracował też jako ekspert z Centralną Komisją Egzaminacyjną, tworząc zadania egzaminacyjne. Jest współautorem cyklu podręczników WSiP do liceum (zakres podstawowy), przygotowuje też dla WSiP materiały edukacyjne (poradniki dla nauczycieli, arkusze egzaminacyjne, zadania do generatora sprawdzianów).

 • Język polski - dr Beata Bryś

  21.05 (wtorek), godz. 18.00

  Beata Bryś

  dr Beata Bryś, nauczyciel dyplomowany historii i języka polskiego, certyfikowany trener i szkoleniowiec. Autorka przewodników metodycznych, diagnoz wstępnych, ścieżek międzyprzedmiotowych, indywidualnych programów nauczania dla uczniów ze spe, uczniów romskich, obcokrajowców, oraz licznych szkoleń i materiałów metodycznych. Opublikowała ok. 30 artykułów z zakresu edukacji i dydaktyki.

 • Historia – dr Beata Bryś

  21.05 (wtorek), godz. 18.30

  Beata Bryś

  dr Beata Bryś, nauczyciel dyplomowany historii i języka polskiego, certyfikowany trener i szkoleniowiec. Autorka przewodników metodycznych, diagnoz wstępnych, ścieżek międzyprzedmiotowych, indywidualnych programów nauczania dla uczniów ze spe, uczniów romskich, obcokrajowców, oraz licznych szkoleń i materiałów metodycznych. Opublikowała ok. 30 artykułów z zakresu edukacji i dydaktyki.

 • Widza o społeczeństwie – Piotr Kur

  21.05 (wtorek), godz. 19.00

  Piotr Kur

  Współautor podręcznika Wiedza o społeczeństwie dla klasy 8, gdzie odpowiadał za część gospodarczą. Od 2010 roku pełni funkcję mazowieckiego koordynatora, projektu edukacji ekonomicznej w zakresie inwestowania – Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej z ramienia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości oraz etyki i filozofii w liceum.

 • Matematyka – Weronika Figurska-Zięba

  21.05 (wtorek), godz. 19.30

  Weronika Figurska-Zięba

  Nauczyciel kontraktowy, absolwentka studiów podyplomowych z neurodydaktyki. Obecnie pracuje w szkole podstawowej i w liceum ogólnokształcącym wykorzystując w procesie nauczania cykl Kolba, czyli uczenie się przez doświadczanie. Autorka kodowanych kart pracy, Bloksów, dla klas 1-3 i 4-6 dla Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. Prowadzi bloga dla nauczycieli matematyki MatEduAkcja (https://mateduakcja.wordpress.com/) oraz profil edukacyjny na facebooku: https://www.facebook.com/MatEduAkcja. Publikuje tam autorskie karty pracy oraz pomysły na ciekawe, angażujące uczniów lekcje matematyki.  Jest również członkinią stowarzyszenia Educational Cha(lle)nge, które organizuje coroczne konferencje edukacyjne skupiające środowisko nauczycieli i debatuje nad przyszłością edukacji.

 • Informatyka – Agnieszka Samulska

  23.05 (czwartek), godz. 19:30

  informatyka webinar

  Nauczycielka konsultantka OEIiZK w Warszawie, egzaminatorka maturalna z informatyki. Współautorka podręczników do informatyki dla uczniów szkół podstawowych IV-VI oraz poradników do tych podręczników. Przewodnicząca Komisji Wojewódzkiej Przedmiotowego Konkursu Informatycznego LOGIA dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego. 

  Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konsultacje dla nauczycieli informatyki. Zajmuje się tematyką związaną z nauczaniem algorytmiki i programowania w szkole oraz metodami pracy z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną informatycznie. Uczy informatyki na poziomie rozszerzonym w VIII LO im. Władysława IV w Warszawie. 

 • anna romanska

  Nauczycielka geografii i przyrody w SP nr 130 w Łodzi. Pani Anna prowadziła projekty edukacyjne finansowane przez UE oraz projekty rządowe np. „Cyfrowa szkoła”. Jest autorką scenariuszy lekcji (Fundacja Orange, Ministerstwo Środowiska) i filmów („Mała Akademia BBC”) i aktywnie dzieli się swoją wiedzą na różnych profilach o charakterze edukacyjnym w social mediach. W swojej karierze miała okazję opracowywać materiały do lekcji z wykorzystaniem technologii VR. Pani Anna będzie również główną autorką nowego podręcznika WSiP do geografii w klasie 5, co pomoże zbudować płynne przejście pomiędzy przyrodą w klasie 4, a geografią w klasie 5.

 • olivia dycewicz

  Nauczycielka biologii w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej ATUT Fundacji Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu. Pracuje w programie International Baccalaureate Middle Years Programme. Członkini grupy Superbelfrzy RP. Doradca metodyczny we Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Tworzy i publikuje własne pomoce dydaktyczne, modele, gry, rozbudowane formy gamifikacji, scenariusze teatralne i projekty, mające ułatwić naukę biologii. Uczestniczka i prelegentka wielu konferencji naukowych dotyczących dydaktyki i nauczania. Prowadzi fanpage „Mistrz”

 • Aleksandra Kwiek

  Pracownik inżynieryjno-techniczny na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego / Zespół Laboratoriów Dydaktycznych, autorka podręcznika metodycznego dla nauczycieli Chemia kl. 7 (MAC).

 • Grzegorz Wojewoda

  Nauczyciel dyplomowany, od ponad 30 lat pracujący w bydgoskich liceach, gimnazjach, technikum oraz szkole zawodowej. Jest egzaminatorem maturalnym, przewodniczącym zespołu egzaminatorów, był przez wiele lat doradcą metodycznym dla nauczycieli fizyki. Współpracował też jako ekspert z Centralną Komisją Egzaminacyjną, tworząc zadania egzaminacyjne. Jest współautorem cyklu podręczników WSiP do liceum (zakres podstawowy), przygotowuje też dla WSiP materiały edukacyjne (poradniki dla nauczycieli, arkusze egzaminacyjne, zadania do generatora sprawdzianów).

 • Beata Bryś

  dr Beata Bryś, nauczyciel dyplomowany historii i języka polskiego, certyfikowany trener i szkoleniowiec. Autorka przewodników metodycznych, diagnoz wstępnych, ścieżek międzyprzedmiotowych, indywidualnych programów nauczania dla uczniów ze spe, uczniów romskich, obcokrajowców, oraz licznych szkoleń i materiałów metodycznych. Opublikowała ok. 30 artykułów z zakresu edukacji i dydaktyki.

 • Beata Bryś

  dr Beata Bryś, nauczyciel dyplomowany historii i języka polskiego, certyfikowany trener i szkoleniowiec. Autorka przewodników metodycznych, diagnoz wstępnych, ścieżek międzyprzedmiotowych, indywidualnych programów nauczania dla uczniów ze spe, uczniów romskich, obcokrajowców, oraz licznych szkoleń i materiałów metodycznych. Opublikowała ok. 30 artykułów z zakresu edukacji i dydaktyki.

 • Piotr Kur

  Współautor podręcznika Wiedza o społeczeństwie dla klasy 8, gdzie odpowiadał za część gospodarczą. Od 2010 roku pełni funkcję mazowieckiego koordynatora, projektu edukacji ekonomicznej w zakresie inwestowania – Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej z ramienia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości oraz etyki i filozofii w liceum.

 • Weronika Figurska-Zięba

  Nauczyciel kontraktowy, absolwentka studiów podyplomowych z neurodydaktyki. Obecnie pracuje w szkole podstawowej i w liceum ogólnokształcącym wykorzystując w procesie nauczania cykl Kolba, czyli uczenie się przez doświadczanie. Autorka kodowanych kart pracy, Bloksów, dla klas 1-3 i 4-6 dla Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. Prowadzi bloga dla nauczycieli matematyki MatEduAkcja (https://mateduakcja.wordpress.com/) oraz profil edukacyjny na facebooku: https://www.facebook.com/MatEduAkcja. Publikuje tam autorskie karty pracy oraz pomysły na ciekawe, angażujące uczniów lekcje matematyki.  Jest również członkinią stowarzyszenia Educational Cha(lle)nge, które organizuje coroczne konferencje edukacyjne skupiające środowisko nauczycieli i debatuje nad przyszłością edukacji.

 • informatyka webinar

  Nauczycielka konsultantka OEIiZK w Warszawie, egzaminatorka maturalna z informatyki. Współautorka podręczników do informatyki dla uczniów szkół podstawowych IV-VI oraz poradników do tych podręczników. Przewodnicząca Komisji Wojewódzkiej Przedmiotowego Konkursu Informatycznego LOGIA dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego. 

  Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konsultacje dla nauczycieli informatyki. Zajmuje się tematyką związaną z nauczaniem algorytmiki i programowania w szkole oraz metodami pracy z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną informatycznie. Uczy informatyki na poziomie rozszerzonym w VIII LO im. Władysława IV w Warszawie. 

Liceum i technikum

 • Język polski - Agata Karolczyk-Kozyra

  22.05 (środa) godz. 18.00

  Agata Karolczyk-Kozyra

  Dyrektor oraz polonistka w I Liceum Ogólnokształcącym we Wschowie, trenerka i edukatorka, współpracująca z wieloma ośrodkami doskonalenia nauczycieli. Prowadzi blog Kreatywny polonista. Prelegentka podczas licznych ogólnopolskich konferencji edukacyjnych. Microsoft Innovative Educator Expert i MIE Master Trainer 2020-2022. Ambasador Wakelet. Pomysłodawczyni i organizatorka Ogólnopolskiej Maturnocki Online. Finalistka ogólnopolskich konkursów EDUINSPIRATOR, NAUCZYCIEL JUTRA i NAUCZYCIEL ROKU 2021. Autorka podręczników z serii „Zamieńmy słowo” do kl. 7 i 8.

 • Historia – dr Jakub Lorenc

  22.05 (środa) godz. 18.30

  Jakub Lorenc

  Jakub Lorenc – doktor historii, nauczyciel w programie polskim i programie międzynarodowym, wykładowca dydaktyki historii w Szkole Edukacji UW i PAFW, autor programów nauczania dla liceum ogólnokształcącego, w latach 2011-2017 prowadził badania polskiej edukacji historycznej w Instytucie Badań Edukacyjnych.

 • Język niemiecki – dr Monika Janicka

  22.05 (środa) godz. 19.00

  Monika Janicka

  Dr Monika Janicka, germanistka, doktor językoznawstwa, adiunkt w Katedrze Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autorka artykułów z zakresu dydaktyki języków obcych oraz materiałów edukacyjnych i egzaminacyjnych. Szczególne zainteresowania badawcze: uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcji języka obcego, kształcenie przyszłych nauczycieli języków obcych, podejście zadaniowe. Od roku 2017 Wiceprezeska Internationaler Deutschlehrerinnen- und Deutschlehrerverband (Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego).

 • Chemia – Piotr Jakubiec

  23.05 (czwartek) godz. 18.00

  Piotr Jakubiec

  Piotr Jakubiec — Nauczyciel chemii w Liceach Ogólnokształcących. Czynny egzaminator egzaminu maturalnego z chemii. Od lat związany z Olimpiadą Chemiczną, jest nauczycielem wielu jej finalistów i laureatów.

 • Fizyka – Dobromiła Szczepaniak

  23.05 (czwartek) godz. 18.30

  Dobromiła Szczepaniak

  Absolwentka Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2002 roku pracowała jako nauczyciel fizyki we wszystkich typach szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Uczyła fizyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym według różnych programów nauczania. Pracowała także z uczniami przygotowującymi się do matury międzynarodowej oraz prowadziła zajęcia i wykłady dla studentów wyższych uczelni. Współpracowała z Centralną Komisją Egzaminacyjną jako koordynator egzaminu maturalnego z fizyki w OKE Wrocław. Aktywnie uczestniczy w konferencjach dydaktycznych, kongresach nauczycieli fizyki, projektach, także międzynarodowych, oraz działaniach Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Od 2015 roku ( nie jestem pewna – do sprawdzenia) współpracuje z WSiP. Obecnie uczy fizyki w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Wrocławskiej, gdzie inspiruje ambitną młodzież do angażowania się w różnorodne, związane z fizyką aktywności i cieszy się wieloma sukcesami swoich podopiecznych.

 • Matematyka – dr Sylwia Kania

  23.05 (czwartek) godz. 19.00

  Sylwia Kania

  dr Sylwia Kania Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki, nauczyciel dyplomowany. Naukowo zajmuje się dydaktyką matematyki, w obrębie jej zainteresowań znajduje się m.in. rozpoznawanie i rozwijanie uzdolnień matematycznych uczniów, trudności studentów i uczniów w rozumieniu pojęć matematycznych oraz modernizacja nauczania matematyki na różnych poziomach kształcenia. Jest autorką licznych publikacji o charakterze dydaktycznym, a nauczanie matematyki jest jej pasją.

 • Agata Karolczyk-Kozyra

  Dyrektor oraz polonistka w I Liceum Ogólnokształcącym we Wschowie, trenerka i edukatorka, współpracująca z wieloma ośrodkami doskonalenia nauczycieli. Prowadzi blog Kreatywny polonista. Prelegentka podczas licznych ogólnopolskich konferencji edukacyjnych. Microsoft Innovative Educator Expert i MIE Master Trainer 2020-2022. Ambasador Wakelet. Pomysłodawczyni i organizatorka Ogólnopolskiej Maturnocki Online. Finalistka ogólnopolskich konkursów EDUINSPIRATOR, NAUCZYCIEL JUTRA i NAUCZYCIEL ROKU 2021. Autorka podręczników z serii „Zamieńmy słowo” do kl. 7 i 8.

 • Jakub Lorenc

  Jakub Lorenc – doktor historii, nauczyciel w programie polskim i programie międzynarodowym, wykładowca dydaktyki historii w Szkole Edukacji UW i PAFW, autor programów nauczania dla liceum ogólnokształcącego, w latach 2011-2017 prowadził badania polskiej edukacji historycznej w Instytucie Badań Edukacyjnych.

 • Monika Janicka

  Dr Monika Janicka, germanistka, doktor językoznawstwa, adiunkt w Katedrze Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autorka artykułów z zakresu dydaktyki języków obcych oraz materiałów edukacyjnych i egzaminacyjnych. Szczególne zainteresowania badawcze: uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcji języka obcego, kształcenie przyszłych nauczycieli języków obcych, podejście zadaniowe. Od roku 2017 Wiceprezeska Internationaler Deutschlehrerinnen- und Deutschlehrerverband (Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego).

 • Piotr Jakubiec

  Piotr Jakubiec — Nauczyciel chemii w Liceach Ogólnokształcących. Czynny egzaminator egzaminu maturalnego z chemii. Od lat związany z Olimpiadą Chemiczną, jest nauczycielem wielu jej finalistów i laureatów.

 • Dobromiła Szczepaniak

  Absolwentka Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2002 roku pracowała jako nauczyciel fizyki we wszystkich typach szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Uczyła fizyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym według różnych programów nauczania. Pracowała także z uczniami przygotowującymi się do matury międzynarodowej oraz prowadziła zajęcia i wykłady dla studentów wyższych uczelni. Współpracowała z Centralną Komisją Egzaminacyjną jako koordynator egzaminu maturalnego z fizyki w OKE Wrocław. Aktywnie uczestniczy w konferencjach dydaktycznych, kongresach nauczycieli fizyki, projektach, także międzynarodowych, oraz działaniach Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Od 2015 roku ( nie jestem pewna – do sprawdzenia) współpracuje z WSiP. Obecnie uczy fizyki w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Wrocławskiej, gdzie inspiruje ambitną młodzież do angażowania się w różnorodne, związane z fizyką aktywności i cieszy się wieloma sukcesami swoich podopiecznych.

 • Sylwia Kania

  dr Sylwia Kania Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki, nauczyciel dyplomowany. Naukowo zajmuje się dydaktyką matematyki, w obrębie jej zainteresowań znajduje się m.in. rozpoznawanie i rozwijanie uzdolnień matematycznych uczniów, trudności studentów i uczniów w rozumieniu pojęć matematycznych oraz modernizacja nauczania matematyki na różnych poziomach kształcenia. Jest autorką licznych publikacji o charakterze dydaktycznym, a nauczanie matematyki jest jej pasją.

Bądź z nami w kontakcie 1. Administratorem Danych Osobowych jest spółka Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa (dalej zwana „WSiP” lub „Administrator”). Dane będą przetwarzane w celu wysyłki informacji handlowych dotyczących EDURANGI, jak również pozostałej oferty WSiP oraz doboru najbardziej interesujących Cię informacji.
  Rozwiń, aby zobaczyć pełną informację na temat przetwarzania danych ->

   

  Kontakt do Administratora – e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: infolinia:(+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub (+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych), lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

  Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@wsip.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

  Cele i podstawy prawne przetwarzania oraz okres przechowywania Danych Osobowych
  Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w następujących celach:
  a) wysyłki informacji handlowych dotyczących EDURANGI, jak również pozostałej oferty WSiP, przekazywanych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz tzw. automatycznych systemów wywołujących, na podany do tego celu adres e-mail, a jeżeli osoba pozostawi w formularzu numer telefonu, również poprzez wskazany kanał telefoniczny (SMS, kontakt telefoniczny). Będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody, którą można wycofać w każdej chwili, kontaktując się z nami na wskazane powyżej adresy e-mail.
  b) marketingu i profilowania, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, w związku z wyrażeniem powyższej zgody na przesyłanie informacji handlowych. Jeżeli wyrazisz nam sprzeciw na profilowanie, zaprzestaniemy profilowania, jednak będziesz wtedy otrzymywać więcej wiadomości, które mogą być dla Ciebie mniej interesujące.

  Odbiorcy Danych Osobowych
  Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora i wyłącznie na podstawie umowy powierzenia danych, m.in. w zakresie usług IT, usług doradczych i marketingowych, czy mailingowych.

  Przekazywanie danych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy)
  W związku z niektórymi działaniami administrator danych może korzystać z usług informatycznych zewnętrznych dostawców, co skutkować może przekazaniem danych osobowych do państwa trzeciego. Zapewniamy jednak, że przekazywanie danych odbywa się zgodnie z przepisami RODO oraz decyzjami i wytycznymi Komisji Europejskiej. W razie jakichkolwiek pytań w tym zakresie, prosimy o kontakt, a przekażemy wszystkie niezbędne informacje.

  Zasady gromadzenia Danych Osobowych
  Podanie danych jest dobrowolne.

  Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych
  Osoba, której Dane Osobowe dotyczą, może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
  a) prawa do żądania dostępu do swoich danych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku, gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania;
  b) prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych, żądania ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
  c) prawa do wycofania zgody, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie przed jej wycofania;
  d) prawo do przeniesienia danych;
  e) prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku przetwarzania danych w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.
  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są na początku klauzuli.

  Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej Danych Osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jesteśmy gotowi na zmiany!

Zobacz webinary o zmianach w liceum i technikum

Liceum i technikum

Język polski

Agata Karolczyk-Kozyra – dyrektor oraz polonistka w I Liceum Ogólnokształcącym we Wschowie, trenerka i edukatorka, współpracująca z wieloma ośrodkami doskonalenia nauczycieli. Prowadzi blog Kreatywny polonista. Prelegentka podczas licznych ogólnopolskich konferencji edukacyjnych. Microsoft Innovative Educator Expert i MIE Master Trainer 2020-2022. Ambasador Wakelet. Pomysłodawczyni i organizatorka Ogólnopolskiej Maturnocki Online. Finalistka ogólnopolskich konkursów EDUINSPIRATOR, NAUCZYCIEL JUTRA i NAUCZYCIEL ROKU 2021. Autorka podręczników z serii „Zamieńmy słowo” do kl. 7 i 8.

Liceum i technikum

Historia

Jakub Lorenc – doktor historii, nauczyciel w programie polskim i programie międzynarodowym, wykładowca dydaktyki historii w Szkole Edukacji UW i PAFW, autor programów nauczania dla liceum ogólnokształcącego, w latach 2011-2017 prowadził badania polskiej edukacji historycznej w Instytucie Badań Edukacyjnych.

Liceum i technikum

Fizyka

Dobromiła Szczepaniak – absolwentka Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2002 roku pracowała jako nauczyciel fizyki we wszystkich typach szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Uczyła fizyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym według różnych programów nauczania. Współpracowała z Centralną Komisją Egzaminacyjną jako koordynator egzaminu maturalnego z fizyki w OKE Wrocław. Obecnie uczy fizyki w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Wrocławskiej.

Liceum i technikum

Chemia

Piotr Jakubiec — nauczyciel chemii w Liceach Ogólnokształcących. Czynny egzaminator egzaminu maturalnego z chemii. Od lat związany z Olimpiadą Chemiczną, jest nauczycielem wielu jej finalistów i laureatów.

Liceum i technikum

Język niemiecki

Dr Monika Janicka – germanistka, doktor językoznawstwa, adiunkt w Katedrze Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autorka artykułów z zakresu dydaktyki języków obcych oraz materiałów edukacyjnych i egzaminacyjnych. Szczególne zainteresowania badawcze: uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcji języka obcego, kształcenie przyszłych nauczycieli języków obcych, podejście zadaniowe. Od roku 2017 Wiceprezeska Internationaler Deutschlehrerinnen- und Deutschlehrerverband (Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego).

Liceum i technikum

Matematyka

Dr Sylwia Kania Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki, nauczyciel dyplomowany. Naukowo zajmuje się dydaktyką matematyki, w obrębie jej zainteresowań znajduje się m.in. rozpoznawanie i rozwijanie uzdolnień matematycznych uczniów, trudności studentów i uczniów w rozumieniu pojęć matematycznych oraz modernizacja nauczania matematyki na różnych poziomach kształcenia.

Rejestracja dla Dyrektora

Jeśli chcesz się zarejestrować w serwisie wsipnet.pl - skontaktuj się z nami.

Infolinia: 801 220 555