Zmiany, na które jesteśmy gotowi!

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło szereg propozycji zmian w polskich szkołach. Jedną z istotniejszych nowości będą zmodyfikowane podstawy programowe, a ich ostateczny kształt powinniśmy poznać w czerwcu 2024 roku. WSiP na bieżąco monitoruje postępy prac MEN, a także przygotowuje się do udzielenia nauczycielom oraz uczniom niezbędnego wsparcia w dostosowaniu się do nowej szkolnej rzeczywistości.

Czego będą dotyczyły zmiany?

W najbliższych latach możemy spodziewać się wielu nowości w szkołach, a oprócz okrojonych podstaw programowych zmiany będą dotyczyć m.in. prac domowych, wymagań egzaminacyjnych, tworzenia nowych przedmiotów oraz likwidowania tych, które nie zostały pozytywnie ocenione przez MEN.

Na czym będą polegać zmiany w podstawach programowych?

Od wielu lat nauczyciele, ale także rodzice i uczniowie zwracają uwagę na zbyt dużą objętość podstaw programowych do poszczególnych przedmiotów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom w tym zakresie, MEN przygotowało propozycje „odchudzenia” podstaw programowych. Ostateczny kształt nowych wymagań zostanie ogłoszony w czerwcu 2024 roku, ale już dzisiaj można spodziewać się, że programy nauczania zostaną okrojone nawet o 20 proc.

Przedmioty objęte zmianami

Zmiany będą dotyczyć klas 4-8 szkół podstawowych, a także szkół ponadpodstawowych i obejmą większość przedmiotów:
– język polski;
– matematyka;
– biologia;
– chemia;
– filozofia;
– fizyka;
– geografia;
– historia;
– historia muzyki;
– historia sztuki;
– informatyka;
– język łaciński i kultura antyczna;
– język mniejszości narodowej lub etnicznej;
– języki obce nowożytne;
– język regionalny – kaszubski;
– wiedza o społeczeństwie.

Zmiany w podstawach programowych przełożą się także na nowe wymagania egzaminacyjne. Wykreślenie części zagadnień, ograniczenie szczegółów czy przesunięcie wybranych treści z poziomu podstawowego do rozszerzonego znajdzie swoje odzwierciedlenie w arkuszach egzaminacyjnych. Jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego 2024/25 mają zostać opublikowane nowe informatory CKE.

Jak WSiP przygotowuje się do zmian?

Wiemy, że nasza rola wykracza poza dostarczanie platformy edukacyjnej oraz najwyższej jakości podręczników i innych materiałów edukacyjnych. Dla dyrektorów, nauczycieli, a także uczniów jesteśmy partnerem i merytorycznym wsparciem podczas zmian, takich jak aktualnie projektowane przez MEN. Dlatego zapewniamy, że jesteśmy przygotowani na wszystkie nowości, do których dostosujemy się jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego 2024/25.

Już dzisiaj pracujemy nad nowymi wersjami podręczników, w których czytelnie oznaczymy treści wykreślone z podstawy programowej. Dzięki temu już od pierwszej lekcji nauczyciele oraz uczniowie będą mieć pewność, że realizują program zgodny z aktualnymi wytycznymi MEN.

Z uwagi na to, że zmiany w podstawach programowych są wstępem do wielowymiarowej reformy systemu edukacji, to także w tym zakresie zobowiązujemy się do stałego monitorowania sytuacji i dostarczania produktów odpowiadających aktualnym wymogom.

Zmiany w podstawach programowych przełożą się także na nowe wymagania egzaminacyjne. Wykreślenie części zagadnień, ograniczenie szczegółów czy przesunięcie wybranych treści z poziomu podstawowego do rozszerzonego znajdzie swoje odzwierciedlenie w arkuszach egzaminacyjnych. Jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego 2024/25 mają zostać opublikowane nowe informatory CKE.

Pobierz najważniejsze informacje o zmianach:

Rejestracja dla Dyrektora

Jeśli chcesz się zarejestrować w serwisie wsipnet.pl - skontaktuj się z nami.

Infolinia: 801 220 555