Nagrania do podręcznika „Как раз 2”.

Słuchaj online lub pobierz pliki i odtwarzaj na swoim urządzeniu.

Rozdział 1 – Люди и вещи
 • CD 1
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 1","audio_filename":"01-nagranie-01.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 2
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 2","audio_filename":"02-nagranie-02.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 3
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 3","audio_filename":"03-nagranie-03.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 4
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 4","audio_filename":"04-nagranie-04.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 5
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 5","audio_filename":"05-nagranie-05.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 6
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 6","audio_filename":"06-nagranie-06.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 7
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 7","audio_filename":"07-nagranie-07.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 8
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 8","audio_filename":"08-nagranie-08.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 9
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 9","audio_filename":"09-nagranie-09.mp3","user_type":"unlogged"}
Rozdział 2 – Дом
 • CD 10
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 10","audio_filename":"10-nagranie-10.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 11
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 11","audio_filename":"11-nagranie-11.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 12
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 12","audio_filename":"12-nagranie-12.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 13
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 13","audio_filename":"13-nagranie-13.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 14
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 14","audio_filename":"14-nagranie-14.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 15
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 15","audio_filename":"15-nagranie-15.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 16
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 16","audio_filename":"16-nagranie-16.mp3","user_type":"unlogged"}
Rozdział 3 – Работа
 • CD 17
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 17","audio_filename":"17-nagranie-17.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 18
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 18","audio_filename":"18-nagranie-18.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 19
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 19","audio_filename":"19-nagranie-19.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 20
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 20","audio_filename":"20-nagranie-20.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 21
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 21","audio_filename":"21-nagranie-21.mp3","user_type":"unlogged"}
Rozdział 4 – Спорт
 • CD 22
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 22","audio_filename":"22-nagranie-22.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 23
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 23","audio_filename":"23-nagranie-23.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 24
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 24","audio_filename":"24-nagranie-24.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 25
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 25","audio_filename":"25-nagranie-25.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 26
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 26","audio_filename":"26-nagranie-26.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 27
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 27","audio_filename":"27-nagranie-27.mp3","user_type":"unlogged"}
Rozdział 5 – Услуги
 • CD 28
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 28","audio_filename":"28-nagranie-28.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 29
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 29","audio_filename":"29-nagranie-29.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 30
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 30","audio_filename":"30-nagranie-30.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 31
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 31","audio_filename":"31-nagranie-31.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 32
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 32","audio_filename":"32-nagranie-32.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 33
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 33","audio_filename":"33-nagranie-33.mp3","user_type":"unlogged"}
Rozdział 6 – Природа
 • CD 34
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 34","audio_filename":"34-nagranie-34.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 35
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 35","audio_filename":"35-nagranie-35.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 36
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 36","audio_filename":"36-nagranie-36.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 37
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 37","audio_filename":"37-nagranie-37.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 38
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 38","audio_filename":"38-nagranie-38.mp3","user_type":"unlogged"}
Rozdział 7 – Путешествие
 • CD 39
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 39","audio_filename":"39-nagranie-39.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 40
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 40","audio_filename":"40-nagranie-40.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 41
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 41","audio_filename":"41-nagranie-41.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 42
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 42","audio_filename":"42-nagranie-42.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 43
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 43","audio_filename":"43-nagranie-43.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 44
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 44","audio_filename":"44-nagranie-44.mp3","user_type":"unlogged"}
Культурный шок
 • CD 45
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 45","audio_filename":"45-nagranie-45.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 46
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 46","audio_filename":"46-nagranie-46.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 47
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 47","audio_filename":"47-nagranie-47.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 48
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 48","audio_filename":"48-nagranie-48.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 49
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 49","audio_filename":"49-nagranie-49.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 50
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 50","audio_filename":"50-nagranie-50.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 51
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 51","audio_filename":"51-nagranie-51.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 52
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 52","audio_filename":"52-nagranie-52.mp3","user_type":"unlogged"}
Фонетика
 • CD 53
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 53","audio_filename":"53-nagranie-53.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 54
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 54","audio_filename":"54-nagranie-54.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 55
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 55","audio_filename":"55-nagranie-55.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 56
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 56","audio_filename":"56-nagranie-56.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 57
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 57","audio_filename":"57-nagranie-57.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 58
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 58","audio_filename":"58-nagranie-58.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 59
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 59","audio_filename":"59-nagranie-59.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 60
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 60","audio_filename":"60-nagranie-60.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 61
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 61","audio_filename":"61-nagranie-61.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 62
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 62","audio_filename":"62-nagranie-62.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 63
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 63","audio_filename":"63-nagranie-63.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 64
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 64","audio_filename":"64-nagranie-64.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 65
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 65","audio_filename":"65-nagranie-65.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 66
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/kak-raz-2\/","audio_title":"CD 66","audio_filename":"66-nagranie-66.mp3","user_type":"unlogged"}

Rejestracja dla Dyrektora

Jeśli chcesz się zarejestrować w serwisie wsipnet.pl - skontaktuj się z nami.

Infolinia: 801 220 555