Nagrania do podręcznika „Эхо. Klasa 7”.

Słuchaj online lub pobierz pliki i odtwarzaj na swoim urządzeniu.

Rozdział 2. Шаг за шагом
 • CD 2
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 2","audio_filename":"02-track-02-3.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 3
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 3","audio_filename":"03-track-03-3.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 4
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 4","audio_filename":"04-track-04-3.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 5
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 5","audio_filename":"05-track-05-3.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 6
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 6","audio_filename":"06-track-06-3.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 7
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 7","audio_filename":"07-track-07-2.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 8
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 8","audio_filename":"08-track-08-2.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 9
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 9","audio_filename":"09-track-09-3.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 10
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 10","audio_filename":"10-track-10-3.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 11
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 11","audio_filename":"11-track-11-3.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 12
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 12","audio_filename":"12-track-12-3.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 13
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 13","audio_filename":"13-track-13-3.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 14
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 14","audio_filename":"14-track-14-3.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 15
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 15","audio_filename":"15-track-15-2.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 16
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 16","audio_filename":"16-track-16-3.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 17
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 17","audio_filename":"17-track-17-3.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 18
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 18","audio_filename":"18-track-18-3.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 19
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 19","audio_filename":"19-track-19-3.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 20
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 20","audio_filename":"20-track-20-2.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 21
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 21","audio_filename":"21-track-21-3.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 22
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 22","audio_filename":"22-track-22-3.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 23
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 23","audio_filename":"23-track-23-3.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 24
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 24","audio_filename":"24-track-24-3.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 25
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 25","audio_filename":"25-track-25-2.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 26
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 26","audio_filename":"26-track-26-3.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 27
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 27","audio_filename":"27-track-27-3.mp3","user_type":"unlogged"}
Rozdział 3. ФИО (фамилия, имя, отчество)
 • CD 28
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 28","audio_filename":"28-track-28-3.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 29
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 29","audio_filename":"29-track-29-3.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 30
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 30","audio_filename":"30-track-30-3.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 31
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 31","audio_filename":"31-track-31-2.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 32
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 32","audio_filename":"32-track-32-2.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 33
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 33","audio_filename":"33-track-33-3.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 34
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 34","audio_filename":"34-track-34-3.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 35
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 35","audio_filename":"35-track-35-3.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 36
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 36","audio_filename":"36-track-36-2.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 37
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 37","audio_filename":"37-track-37-3.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 38
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 38","audio_filename":"38-track-38-2.mp3","user_type":"unlogged"}
Rozdział 4. Будьте знакомы!
 • CD 39
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 39","audio_filename":"39-track-39-3.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 40
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 40","audio_filename":"40-track-40-2.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 41
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 41","audio_filename":"41-track-41-3.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 42
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 42","audio_filename":"42-track-42-2.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 43
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 43","audio_filename":"43-track-43-3.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 44
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 44","audio_filename":"44-track-44-3.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 45
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 45","audio_filename":"45-track-45-2.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 46
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 46","audio_filename":"46-track-46-3.mp3","user_type":"unlogged"}
Rozdział 5. Целыми днями
 • CD 47
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 47","audio_filename":"47-track-47-3.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 48
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 48","audio_filename":"48-track-48-2.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 49
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 49","audio_filename":"49-track-49-2.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 50
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 50","audio_filename":"50-track-50-1.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 51
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 51","audio_filename":"51-track-51-2.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 52
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 52","audio_filename":"52-track-52-2.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 53
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 53","audio_filename":"53-track-53-1.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 54
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 54","audio_filename":"54-track-54-1.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 55
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 55","audio_filename":"55-track-55-1.mp3","user_type":"unlogged"}
Rozdział 6. Время от времени
 • CD 56
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 56","audio_filename":"56-track-56-1.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 57
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 57","audio_filename":"57-track-57-1.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 58
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 58","audio_filename":"58-track-58-1.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 59
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 59","audio_filename":"59-track-59-1.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 60
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 60","audio_filename":"60-track-60-1.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 61
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 61","audio_filename":"61-track-61.mp3","user_type":"unlogged"}
Rozdział 7. Домашний очаг
 • CD 62
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 62","audio_filename":"62-track-62-1.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 63
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 63","audio_filename":"63-track-63-1.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 64
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 64","audio_filename":"64-track-64-1.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 65
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 65","audio_filename":"65-track-65-1.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 66
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 66","audio_filename":"66-track-66.mp3","user_type":"unlogged"}
 • CD 67
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/echo-7\/","audio_title":"CD 67","audio_filename":"67-track-67.mp3","user_type":"unlogged"}

Rejestracja dla Dyrektora

Jeśli chcesz się zarejestrować w serwisie wsipnet.pl - skontaktuj się z nami.

Infolinia: 801 220 555