Nagrania do podręcznika „Angielski dla technika ekonomisty i technika rachunkowości".

Słuchaj online lub pobierz pliki i odtwarzaj na swoim urządzeniu.

Nagrania
 • 1. Podstawowa terminologia. Basic terminology
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/angielski-technik-ekonomista-technik-rachunkowosci\/","audio_title":"1. Podstawowa terminologia. Basic terminology","audio_filename":"zaw-eko-rach-cd-1.mp3","user_type":"unlogged"}
 • 2. Miary statystyczne, liczebniki porządkowe, miesiące, dni tygodnia, waluty. Statistical measures, ordinal numbers, months, days of the week, currency
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/angielski-technik-ekonomista-technik-rachunkowosci\/","audio_title":"2. Miary statystyczne, liczebniki porz\u0105dkowe, miesi\u0105ce, dni tygodnia, waluty. Statistical measures, ordinal numbers, months, days of the week, currency","audio_filename":"zaw-eko-rach-cd-2.mp3","user_type":"unlogged"}
 • 3. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa. Business structure
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/angielski-technik-ekonomista-technik-rachunkowosci\/","audio_title":"3. Struktura organizacyjna przedsi\u0119biorstwa. Business structure","audio_filename":"zaw-eko-rach-cd-3.mp3","user_type":"unlogged"}
 • 4. Dokumentacja i korespondencja. Documentation and correspondence
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/angielski-technik-ekonomista-technik-rachunkowosci\/","audio_title":"4. Dokumentacja i korespondencja. Documentation and correspondence","audio_filename":"zaw-eko-rach-cd-4.mp3","user_type":"unlogged"}
 • 4.1 Pisanie e-maili służbowych. Writing business emails
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/angielski-technik-ekonomista-technik-rachunkowosci\/","audio_title":"4.1 Pisanie e-maili s\u0142u\u017cbowych. Writing business emails","audio_filename":"zaw-eko-rach-cd-5.mp3","user_type":"unlogged"}
 • 5. Ubezpieczenia. Insurance
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/angielski-technik-ekonomista-technik-rachunkowosci\/","audio_title":"5. Ubezpieczenia. Insurance","audio_filename":"zaw-eko-rach-cd-6.mp3","user_type":"unlogged"}
 • 6. Banki. Banks
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/angielski-technik-ekonomista-technik-rachunkowosci\/","audio_title":"6. Banki. Banks","audio_filename":"zaw-eko-rach-cd-7.mp3","user_type":"unlogged"}
 • 7. Negocjacje. Negotiations
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/angielski-technik-ekonomista-technik-rachunkowosci\/","audio_title":"7. Negocjacje. Negotiations","audio_filename":"zaw-eko-rach-cd-8.mp3","user_type":"unlogged"}
 • 8. Biznesplan. Business plan
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/angielski-technik-ekonomista-technik-rachunkowosci\/","audio_title":"8. Biznesplan. Business plan","audio_filename":"zaw-eko-rach-cd-9.mp3","user_type":"unlogged"}
 • 9. Rozmowy telefoniczne. Telephone conversations
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/angielski-technik-ekonomista-technik-rachunkowosci\/","audio_title":"9. Rozmowy telefoniczne. Telephone conversations","audio_filename":"zaw-eko-rach-cd-10.mp3","user_type":"unlogged"}
 • 10. Reklama. Advertising
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/angielski-technik-ekonomista-technik-rachunkowosci\/","audio_title":"10. Reklama. Advertising","audio_filename":"zaw-eko-rach-cd-11.mp3","user_type":"unlogged"}
 • 11. Kompetencje personalne i społeczne oraz organizacja pracy małych zespołów. Personal and social competences and work organizational of small teams
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/angielski-technik-ekonomista-technik-rachunkowosci\/","audio_title":"11. Kompetencje personalne i spo\u0142eczne oraz organizacja pracy ma\u0142ych zespo\u0142\u00f3w. Personal and social competences and work organizational of small teams","audio_filename":"zaw-eko-rach-cd-12.mp3","user_type":"unlogged"}
 • 12. Kształtowanie wizerunku firmy. Creating of a corporate’s image
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/angielski-technik-ekonomista-technik-rachunkowosci\/","audio_title":"12. Kszta\u0142towanie wizerunku firmy. Creating of a corporate\u2019s image","audio_filename":"zaw-eko-rach-cd-13.mp3","user_type":"unlogged"}
 • 13. Prace biurowe. Office works
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/angielski-technik-ekonomista-technik-rachunkowosci\/","audio_title":"13. Prace biurowe. Office works","audio_filename":"zaw-eko-rach-cd-14.mp3","user_type":"unlogged"}
 • 14. Praca wakacyjna. Summer job
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/angielski-technik-ekonomista-technik-rachunkowosci\/","audio_title":"14. Praca wakacyjna. Summer job","audio_filename":"zaw-eko-rach-cd-15.mp3","user_type":"unlogged"}
 • 15. Ubieganie się o pracę. Applying for a job
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/angielski-technik-ekonomista-technik-rachunkowosci\/","audio_title":"15. Ubieganie si\u0119 o prac\u0119. Applying for a job","audio_filename":"zaw-eko-rach-cd-16.mp3","user_type":"unlogged"}
 • 16. BHP w branży ekonomicznej. Health and safety in economic industry
  {"url":"https:\/\/eduranga.pl\/nagrania\/angielski-technik-ekonomista-technik-rachunkowosci\/","audio_title":"16. BHP w bran\u017cy ekonomicznej. Health and safety in economic industry","audio_filename":"zaw-eko-rach-cd-17.mp3","user_type":"unlogged"}

Rejestracja dla Dyrektora

Jeśli chcesz się zarejestrować w serwisie wsipnet.pl - skontaktuj się z nami.

Infolinia: 801 220 555